Bình Tĩnh – Chương 69

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 69

Lồng ngực đau lâm râm, hơi ngứa.

Thật không thể tin được một con người thường ngày cao quý lạnh lùng như thần tiên hạ phàm lại làm việc này.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 69”