Zero – Chương Kết (Hết)

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương Kết

Năm năm sau.

Chiến tranh tạm dừng, những ngày hòa bình đang trong tầm tay.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương Kết (Hết)”