Bình Tĩnh – Chương 65

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 65

“Tiểu Vinh, qua đây.” Lưu Vũ vẫy tay gọi Vinh Kinh.

Cút đi, ai là của anh. Dám cắt cảnh hôn của tôi, chưa tính sổ đấy.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 65”