Tui giỏi để tui lên – P x Bạch – Chương 3

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 3:
Không nên cố tình bán hủ nữa.

Tự nhận là thằng con trai khí phách nhất thế giới bị một câu nói đâm xuyên tim.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – P x Bạch – Chương 3”