Zero – Chương 28

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 28

“Hủy bỏ hành động, toàn bộ thành viên tập trung tại căn cứ HL chờ lệnh.” Cố Tích Triều ra lệnh, nhưng không chỉ là vì lời hứa với Thích Thiếu Thương.

Dù sao gã cũng đã giết người, dù sằng sau đó những kẻ nọ biến thành những số liệu nằm trên giấy, mà không lâu sau đó, đến những con số cũng không còn tồn tại, nhưng kẻ giết người mãi mãi không thể yên lòng, trừ khi hắn không có trái tim.

“Có thể liên lạc với Mục Cưu Bình không?” Không chờ Lý Linh trả lời, Thích Thiếu Thương tiếp tục nói, “Đồng thời, ông kiểm tra lại, có nơi nào có người mất tích nữa không……hãy nhanh chóng……”

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 28”