Bình Tĩnh – Chương 59

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 59

Tạ Lăng không mắc thói kén chọn, nhưng tất nhiên vẫn có tiêu chuẩn của riêng mình, do đã hình thành thói quen từ nhỏ. Bình thường ra ngoài, anh sẽ ở phòng tổng thống là chính.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 59”