Zero – Chương 27

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 27

“Ngươi?” Cố Tích Triều nhướn mày rất nhẹ, sau đó bật cười, “Được.”

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 27”