Bình Tĩnh – Chương 58

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 58

Chính xác là quần áo bên trong của Thích Ánh rất gợi cảm, vừa mỏng vừa ít vải, lại còn rất dễ bị kéo ra. Hắn còn chuẩn bị sẵn sàng cả thuốc dẫn tình, chỉ cần Vinh Kinh cho vào phòng, hắn sẽ có cách buộc anh phải bó tay.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 58”