Xuyên nhầm sinh tử văn – 056

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 56

Hiện giờ thú y Hoàng hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, sau khi hổ được Nhung Thưởng đưa tới lão ta mới được chọn vào cung làm thú y. Hoàng đế rất thích con vật này, thân phận của lão ta cũng biến thành nước lên thì thuyền lên.

Lúc đầu lão ta cũng rất cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nó, con hổ này ở trong mắt người khác là dã thú, nhưng trong mắt đám người phải chăm sóc nó như bọn họ chính là lão tổ tông. Bọn họ xem con hổ này như đại nhân, sợ nó có cái gì ảnh hưởng không tốt.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 056”