Zero – Chương 26

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 26

“Thật ra, một người như tôi là đối tượng hợp tác tốt nhất.” Cố Tích Triều khẽ nhếch miệng, cười nói, “Chỉ cần lợi ích của ngài không mâu thuẫn với tôi, tôi sẽ không làm gì hại đến ngài, cũng sẽ không vì những nguyên nhân vớ vẩn mà làm việc hại người không lợi mình.”

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 26”