Bình Tĩnh – Chương 56

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“A!”

“Cái khác chưa tính, chứ người mới này hoặc là công ty phía sau giàu nhỉ. Bao nhiêu là hot search thế này chắc tốn không ít đâu.”

Cố Hy siết chặt tay.

Dịch: Mặc Thủy

“Quá…quá đẹp!” Quá đẹp luôn, mắt em sắp mù luôn rồi này!!

Chương 54

.

Chương 56

Trên máy bay, đạo diễn Lưu Vũ ngồi cạnh Cố Hy, đột nhiên lên tiếng: “Cố Hy, khi nào không quay phim, tốt nhất là cậu và Vinh Kinh giả vờ không quen biết.”

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 56”