Bình Tĩnh – Chương 55

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“A!”

“Cái khác chưa tính, chứ người mới này hoặc là công ty phía sau giàu nhỉ. Bao nhiêu là hot search thế này chắc tốn không ít đâu.”

Cố Hy siết chặt tay.

Dịch: Mặc Thủy

“Quá…quá đẹp!” Quá đẹp luôn, mắt em sắp mù luôn rồi này!!

Chương 54

.

Chương 55

“Vừa rồi Cố Hy cười hả? Thanh máu của tôi cạn rồi!”

“Hình như anh ấy nhìn tôi!”

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 55”