Bình Tĩnh – Chương 54

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

“A!”

“Cái khác chưa tính, chứ người mới này hoặc là công ty phía sau giàu nhỉ. Bao nhiêu là hot search thế này chắc tốn không ít đâu.”

Cố Hy siết chặt tay.

Dịch: Mặc Thủy

“Quá…quá đẹp!” Quá đẹp luôn, mắt em sắp mù luôn rồi này!!

Chương 54

.

Chương 54

Mặc Điểm phát hiện hình như Cố Hy đang run lên, nhưng trong phòng có điều hòa, chắc chắn không lạnh.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 54”