Bình Tĩnh – Chương 53

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 53

Cố Hy không để mình mất tinh thần quá lâu. Anh vội vàng trở lại từ sân bay là vì sắp tới vẫn còn nhiệm vụ đã sắp xếp từ. Nếu anh bất chấp trách nhiệm mà bỏ đi, những người có liên quan trong công việc tiếp theo của anh sẽ gặp tai họa.

Anh vừa chờ tạp chí thời trang trả lời, vừa theo dõi hướng đi trên Weibo.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 53”