Bình Tĩnh – Chương 52

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 52

Vinh Kinh muốn giành lại di động, nhưng Ngô Phất Dục đời nào chịu nghe, hắn tránh đi ngay. Ánh mắt vốn mờ mịt vì say rượu bắt đầu thay đổi, nhuốm màu tà ác. Hắn nhân lúc Vinh Kinh không đề phòng, tung một nắm đấm về phía mặt anh.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 52”