Zero – Chương 23

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23

Thích Thiếu Thương nhận lấy quân phục và bản đồ Cố Tích Triều đưa, đó là công cụ giúp hắn trà trộn vào tiệc mừng thọ của Phó Tông Thư.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 23”