Bình Tĩnh – Chương 50

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 50

Chuyến đi lần này của Cố Hy không bảo mật, nên mới có rất đông người hâm mộ đến tiễn.

Vinh Kinh gật đầu, đúng là phong cách hành động nhanh gọn của Tạ Lăng.

Má ơi, thật hung hãn!

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 50”