Zero – Chương 22

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22

“Mở cửa đi, tôi có chuyện cần nói với y.” Thích Thiếu Thương im lặng một lúc, sau lên tiếng.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 22”