Zero – Chương 21

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

“Không phải tôi đã bảo ông nói với các con ông, hiện giờ thời cơ chưa chín muồi, đừng quá khinh suất rồi sao?” Thích Thiếu Thương nhìn Cao Phong Lượng, không nén được phẫn nộ, “Hơn nữa, mấy trò vặt này chẳng giết được người quan trọng này, ngoài việc đánh rắn động cỏ làm cho lãnh đạo cấp cao của Quân Liên Bang cảnh giác ra, thì hoàn toàn không có tác dụng gì.” Tiếp tục đọc “Zero – Chương 21”