Bình Tĩnh – Chương 48

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 48

Vinh Kinh cứng người.

“Chu Du, cậu cho người mang máy tính về luôn.” Không cần nói cũng biết cái máy tính này chắc chắn đã được cài mật khẩu dùng một lần, ai mà dám chắc trong đó có bằng chứng gì không, tốt nhất là để cho cao thủ mà anh dụ được lúc trước ra tay thử xem.

Anh cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Hy hình như còn quét nhẹ một vòng trên cổ mình. Cơn nóng râm ran vọt lên, cổ Vinh Kinh đã chuyển sang màu đỏ bừng.

Đặc biệt là Vinh Kinh, cuộc gọi này không phải để nhờ giúp đỡ, mà đúng hơn là để nhắc nhở ông ta đừng nhúng tay vào việc của nhà họ Phương, bằng không sẽ đánh mất tình hữu nghị với họ Tạ. Mới tí tuổi đầu mà lắm mưu nhiều kế thật. Theo những gì Vinh Kinh nói, nếu ông ta đồng ý đàn áp nhà họ Phương thì cũng chỉ là nhà họ Ngô tự nguyện dàn xếp tai tiếng của mình.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 48”