Bình Tĩnh – Chương 48

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 48

Vinh Kinh cứng người.

Anh cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Hy hình như còn quét nhẹ một vòng trên cổ mình. Cơn nóng râm ran vọt lên, cổ Vinh Kinh đã chuyển sang màu đỏ bừng.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 48”