Zero – Chương 19

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19

“Nếu là ma, thì làm sao biết thiện, biết tín, biết nghĩa? Tạo nghiệp hỏa khiến sinh linh đồ thán, thậm chí mang đến biển máu, thì làm sao khiến cho vạn vật tái sinh?” Lý Linh thì thầm, không ngừng lắc đầu, “Không đúng……không đúng……”

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 19”