Bình Tĩnh – Chương 44

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 44

Viên thuốc kia còn chưa được mở ra, đã bay đi theo một đường vòng cung rất gọn, rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Vậy là…mất rồi.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 44”