Bình Tĩnh – Chương 41

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 41

Từ lúc lập nhóm chat đến nay Cố Hy chưa từng lên tiếng, không ai ngờ anh sẽ xuất hiện vào lúc này. Mọi người đều thấy Cố Hy thật chu đáo, biết họ có thể sẽ không tổ chức nên mới nói vậy. Ai nấy đều vừa vui mừng vừa không dám tin. Công việc của Cố Hy bề bộn, thường hay tàng hình, bây giờ anh lên tiếng là lập tức có vô số người gửi lời hỏi thăm.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 41”