Zero – Chương 12

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12

Đằng sau cửa thông gió đó quả thật có ngã rẽ, con đường đó quả thật thông đến kho trong lòng đất, trong kho quả thật có một chiếc máy bay chiến đấu trang bị hoàn thiện, mà quả thật là không có phục binh.

Đó vốn là con đường sau cùng mà Cố Tích Triều để lại cho mình, nếu mọi việc bại lộ, đây chính là cơ hội duy nhất để Cố Tích Triều sống sót, cũng chính là cách duy nhất giúp Thích Thiếu Thương trốn thoát thành công lần này. Tiếp tục đọc “Zero – Chương 12”