Bình Tĩnh – Chương 40

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 40

[Là một thằng biến thái chuyên nghiệp, gã có vẻ là người rất tự tin.

Bây giờ chắc gã còn chưa biết đã lộ tẩy.

Địch ngoài sáng, ta trong tối.

Ừm, có cửa.]

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 40”