Bình Tĩnh – Chương 39

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 39

Ngô Hàm Thích nhắm mắt, nghỉ ngơi trong xe, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu mưa rơi.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 39”