Zero – Chương 10

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

“Đương nhiên là tin.” Mục Cưu Bình gật đầu đáp, hắn thấy Nguyễn Minh Chính đứng trong bóng tối cười, dù là một kẻ chậm chạp thì hắn cũng có thể đoán ra Nguyễn Minh Chính có việc gì đó cực kỳ quan trọng cho hắn làm.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 10”