Bình Tĩnh – Chương 38

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 38

Hai anh em giờ này đều có cảm giác mình không thuộc về thế giới này, họ cứ như một giống loài khác vậy. Chẳng lẽ cứ phải nhắc đến chuyện tình dục thì cuộc đời này mới đáng sống sao?

Nghe được câu nói đơn giản của Vinh Kinh, Cố Hy mới nở nụ cười.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 38”