Zero – Chương 7

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 7

Thích Thiếu Thương ngẩn người.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 7”