Zero – Chương 3

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3

Khi Thích Thiếu Thương vào trong phòng bệnh, Cố Tích Triều đang ngồi bên cửa sổ.

Không mở đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa rọi vào, rơi trên mặt đất thành từng mảnh màu bạc, bóng Cố Tích Triều kéo thành một đường dài trên đất. Tiếp tục đọc “Zero – Chương 3”