Bình Tĩnh – Chương 30

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 30

Cố Hy sở hữu hai thứ khác biệt với người bình thường, một là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vì hiện tại chưa từng dùng đến nên không miêu tả làm gì. Điều thứ hai là khả năng đọc suy nghĩ bẩm sinh, cũng tức là anh có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác một cách ngẫu nhiên.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 30”