Zero – Chương 1

ZERO

Tác giả: Amoeba

Dịch: Mặc Thủy

.

Nhắn gửi: Bộ này Mặc dịch đã lâu, đăng ở nhà chung Thích Cố. Bây giờ vác về đây xem như làm kỷ niệm một thời hăng hái cày cuốc. Truyện chỉ đăng lại, không beta hay sửa văn phong.

.

Chương 01

Thích Thiếu Thương rất yêu thích cảnh sắc bầu trời đêm.

Tiếp tục đọc “Zero – Chương 1”