Bình Tĩnh – Chương 29

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 29

Giữa đám bóng bay đang tán loạn trên tầng thượng, một bóng người đang lảo đảo sắp rơi xuống.

Không phải chứ.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 29”