Bình Tĩnh – Chương 28

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 28

Giọng nói ấy như một trận tuyết rơi bên bờ vực, nhẹ nhàng lướt qua tim.

Tuyết tan rồi sẽ không để lại dấu vết gì, không chân thực, cũng như sự tồn tại của người ấy.

Đang nói với mình à?

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 28”