Bình Tĩnh – Chương 25

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 25

Thật ra khi vừa nhận được tin tố cáo có người tụ tập đua xe, cục cảnh sát đã chuẩn bị cử đội tuần tra đi rồi, nhưng vì đoạn đường núi kia nằm các thành phố khá xa, muốn đến nơi cũng cần có thời gian.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 25”