Bình Tĩnh – Chương 24

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 24

Tút………

Vinh Kinh cầm di động, vẻ mặt căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm phía trước, không còn sự biếng nhác như vừa rồi nữa.

Anh hai, nghe điện thoại.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 24”