Bình Tĩnh – Chương 22

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22

“Lên đi, đưa cậu về.”

Một câu nói bâng quơ thể hiện thái độ tùy ý của người đến.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 22”