Bình Tĩnh – Chương 21

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Cố Hy cảm thấy dường như có một trận cuồng phong quét qua, để lại anh giữa một đống bừa bộn ngổn ngang.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 21”