Bình Tĩnh – Chương 20

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20

Vinh Kinh thật không hổ danh là nhân vật nổi tiếng trong trường, chẳng bao lâu sau, một bài viết gắn tag #VK_giả_nghèo_như_thế_nào# đã được mọi người bình luận tích cực.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 20”