Tui giỏi để tui lên – Chương 119

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 119:

Chúng ta yêu đương nhất định không thể thấp hơn đối phương một cấp.

Lúc này Giản Nhung đang đánh giao tranh,  bởi vì một bước di chuyển sai ăn trúng khống chế của đối phương, chưa tới hai giây màn hình đã xám xịt rồi.

Cậu hít sâu, gõ chữ: 【Lỗi của tui. 】

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 119”