Bình Tĩnh – Chương 18

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Cung phản xạ của Vinh Kinh dài hơn người thường, nhớ kiếp trước mẹ anh từng nói tốc độ của Vinh Kinh đã chậm hơn người ta từ khi còn trong bụng rồi, đã qua thời gian dự sinh mà mãi không chịu động đậy gì cả.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 18”