Bình Tĩnh – Chương 17

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

Vẻ mặt lạnh nhạt của Vinh Kinh cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 17”