Tui giỏi để tui lên – Chương 116

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 116:

Em Trang Diệc Bạch sống hơn hai mươi năm chưa từng cạn lời như lúc này.

~

Cũng không biết mấy giờ khuya, Lộ Bá Nguyên nghe thấy âm thanh của đồng đội ở bên ngoài truyền đến.

Thật ra cách âm của gaming house rất tốt, nhưng ngăn không được giọng to của những người trong đội ngoại trừ Pine, đặc biệt là lúc uống say.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 116”