Bình Tĩnh – Chương 15

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15

Cố Hy xuất hiện ở đây không phải là do sự cố, phải xem lại khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ trước đó.

Tiếp tục đọc “Bình Tĩnh – Chương 15”