Tui giỏi để tui lên – Chương 113

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 113:

Quán quân đầu tiên của chúng ta.

Lúc Giản Nhung lên sân vặn nắp ly nước uống hớp nước.

Dầu gội… Đệt.

Hai ngày? Ở phòng của Lộ Bá Nguyên sao? Hai ngày này chắc những người khác cũng không huấn luyện, sẽ không bị phát hiện chứ?

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 113”