Tui giỏi để tui lên – Chương 110

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 110:

Combo bữa ăn tình yêu online

Mặc dù chương trình phát sóng đã bắt đầu, nhưng phát trực tiếp vẫn chưa chính thức bắt đầu, phần đầu chiếu vài video vì để làm nóng và kiểm tra chương trình phát sóng.

Điều này thường dẫn đến tình huống chiếu đi chiếu lại nhiều lần vài video.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 110”