Tự Ăn Quả Đắng – Chương 36

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 36 // Một cánh cửa hai thế giới

“Tiểu Trần, à không, cậu Trần.” Cao An Thời lại nở nụ cười, còn cười rất ôn hòa, “Tôi già rồi, tương lai là của thanh niên các cậu đấy thôi.”

“Năm mươi cũng chưa là già.” Trần Trữ Ý nhắc nhở, “Tôi cũng không còn trẻ.”

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 36”