Tự Ăn Quả Đắng – Chương 33

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 33 // Tuân thủ pháp luật

Cao An Thời bị heo húc, mà heo là của Trần Trữ Ý nuôi. Câu chuyện huyền ảo nào thế này?

Đoạn video này được lan truyền nhanh chóng, nguyên nhân đầu tiên là vì độ nhận diện của Cao An Thời và Trần Trữ Ý đều rất cao, tiếp theo là do danh tiếng của lão không tốt.

Tiếp tục đọc “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 33”