Tui giỏi để tui lên – Chương 99

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 99:

Người yêu của tôi quản lý Wechat.

Lời vừa dứt, cả sân yên lặng khoảng chừng hai giây.

Sau đó những người hâm mộ nâng bảng cổ vũ Chiến Hổ hoặc MFG rồi chụm tay lên làm loa hét lên——

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 99”