Tui giỏi để tui lên – Chương 78

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 78:

Tôi cho rằng tôi đang dỗ cậu.

Khi quay về gaming house thì bác sĩ của đội đã tới rồi.

Anh ấy đo lượng đường trong máu cho Giản Nhung, xấp xỉ mức trung bình.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 78”